moderator's blog http://www.aka-bola-dovolenka.sk/blogs/moderator Aká bola dovolenka? Podelte sa aj Vy s Va&scaron;imi príbehmi, zážitkami z ciest, fotografiami, hodnotením destinácií, hotelov.... Ak chcete vložiť príspevok zaregistrujte sa: stlačte "" v tabuľke "Prihlásenie". sk www. AKA-bola-DOVOLENKA .sk http://www.aka-bola-dovolenka.sk/moderator/www-aka-bola-dovolenka-sk <div class="content"> <p>ďakujeme že ste nav&scaron;t&iacute;vili nov&uacute;, pr&aacute;ve budovan&uacute; str&aacute;nku <a title="www.aka-bola-dovolenka.sk" href="../../../../">www.aka-bola-dovolenka.sk</a> .</p> <p>Na t&yacute;chto str&aacute;nkach sa m&ocirc;žete podeliť o Va&scaron;e z&aacute;žitky z ciest a dovoleniek, pr&iacute;behy, fotografie, hodnotenie destin&aacute;ci&iacute;, hotelov &hellip;.</p> <p><a href="http://www.aka-bola-dovolenka.sk/moderator/www-aka-bola-dovolenka-sk"><img height="188" alt="Palmy" width="600" src="/system/files/u1/Palmy_1.jpg" /></a></p> </div><p><a href="http://www.aka-bola-dovolenka.sk/moderator/www-aka-bola-dovolenka-sk" target="_blank">čítať viac</a></p> http://www.aka-bola-dovolenka.sk/moderator/www-aka-bola-dovolenka-sk#comments Thu, 18 Sep 2008 09:02:22 +0000 moderator 16 at http://www.aka-bola-dovolenka.sk