Aká bola dovolenka blogs http://www.aka-bola-dovolenka.sk/blog Aká bola dovolenka? Podelte sa aj Vy s Va&scaron;imi príbehmi, zážitkami z ciest, fotografiami, hodnotením destinácií, hotelov.... Ak chcete vložiť príspevok zaregistrujte sa: stlačte "" v tabuľke "Prihlásenie". sk Zopár obrázkov z Afriky - z krátkeho pobytu v Ghane http://www.aka-bola-dovolenka.sk/elena/zopar-obrazkov-z-afriky-z-kratkeho-pobytu-v-ghane <p>Predned&aacute;vnom som sa vr&aacute;tila z kr&aacute;tkeho pobytu v Ghane. Bol to iba necel&yacute; t&yacute;ždeň, ktor&yacute; m&aacute; presvedčil o tom, že ak by som mala pr&iacute;ležitosť &iacute;sť tam znovu, tak by som nev&aacute;hala ani chv&iacute;ľu.<br /><a href="http://www.aka-bola-dovolenka.sk/elena/zopar-obrazkov-z-afriky-z-kratkeho-pobytu-v-ghane"><img height="188" width="600" src="/system/files/u9/Ghana.jpg" alt="Ghana" /></a></p> <p><a href="http://www.aka-bola-dovolenka.sk/elena/zopar-obrazkov-z-afriky-z-kratkeho-pobytu-v-ghane" target="_blank">čítať viac</a></p> http://www.aka-bola-dovolenka.sk/elena/zopar-obrazkov-z-afriky-z-kratkeho-pobytu-v-ghane#comments Fri, 20 Feb 2009 18:17:31 +0000 Elena 22 at http://www.aka-bola-dovolenka.sk Voda, pokoj, pohoda vo Fínsku a Švédsku http://www.aka-bola-dovolenka.sk/dusan/voda-pokoj-pohoda-vo-finsku-svedsku <p><a href="http://www.aka-bola-dovolenka.sk/dusan/voda-pokoj-pohoda-vo-finsku-svedsku"><img height="188" width="600" alt="" src="/system/files/u7/Stockholm_m.jpg" /></a></p> <p><a href="http://www.aka-bola-dovolenka.sk/dusan/voda-pokoj-pohoda-vo-finsku-svedsku" target="_blank">čítať viac</a></p> http://www.aka-bola-dovolenka.sk/dusan/voda-pokoj-pohoda-vo-finsku-svedsku#comments Sun, 02 Nov 2008 22:28:01 +0000 Dušan 21 at http://www.aka-bola-dovolenka.sk Čínsky múr, rukavice, čiapka a ploskačka http://www.aka-bola-dovolenka.sk/dusan/cinsky-mur-rukavice-ciapka-ploskacka <p><a href="http://www.aka-bola-dovolenka.sk/dusan/cinsky-mur-rukavice-ciapka-ploskacka"><img height="188" width="600" src="/system/files/u7/China000.jpg" alt="" /></a></p> <p><a href="http://www.aka-bola-dovolenka.sk/dusan/cinsky-mur-rukavice-ciapka-ploskacka" target="_blank">čítať viac</a></p> http://www.aka-bola-dovolenka.sk/dusan/cinsky-mur-rukavice-ciapka-ploskacka#comments Sun, 12 Oct 2008 19:21:07 +0000 Dušan 18 at http://www.aka-bola-dovolenka.sk Špeciality "a la ježkovia" http://www.aka-bola-dovolenka.sk/roman/speciality-la-jezkovia <p><a href="http://www.aka-bola-dovolenka.sk/roman/speciality-la-jezkovia"><img height="188" width="600" src="/system/files/u6/Jezkovia.jpg" alt="" /></a></p> <p>Existuje zanietenosť ľud&iacute; ochutn&aacute;vať r&ocirc;zne kulin&aacute;rske &scaron;peciality, tzv. foodies. Nehovor&iacute;m, že aj ja patr&iacute;m do tej kateg&oacute;rie na 100 %, ale dobr&yacute;m a osobitne &scaron;peci&aacute;lnym jedlom nikdy nepohrdnem. Z poslednej&nbsp; dovolenky v Taliansku určite nezabudnem na miestnu delikatesu - surov&yacute;ch morsk&yacute;ch ježkov.</p> <p><a href="http://www.aka-bola-dovolenka.sk/roman/speciality-la-jezkovia" target="_blank">čítať viac</a></p> http://www.aka-bola-dovolenka.sk/roman/speciality-la-jezkovia#comments Thu, 09 Oct 2008 17:33:37 +0000 Roman 17 at http://www.aka-bola-dovolenka.sk Pozerali ste sa už na svet cez Azúrové okno? http://www.aka-bola-dovolenka.sk/izabela/pozerali-ste-sa-uz-na-svet-cez-azurove-okno <p>Koľkokr&aacute;t som v katal&oacute;goch cestovn&yacute;ch kancel&aacute;ri&iacute; obdivovala n&aacute;dhern&yacute; pr&iacute;rodn&yacute; &uacute;kaz na ostrove GOZO na Malte, naz&yacute;van&yacute; ako Az&uacute;rov&eacute; okno!</p> <p><a href="http://www.aka-bola-dovolenka.sk/izabela/pozerali-ste-sa-uz-na-svet-cez-azurove-okno"><img height="188" alt="" width="600" src="/system/files/u1/Malta.jpg" /></a></p> <p><a href="http://www.aka-bola-dovolenka.sk/izabela/pozerali-ste-sa-uz-na-svet-cez-azurove-okno" target="_blank">čítať viac</a></p> http://www.aka-bola-dovolenka.sk/izabela/pozerali-ste-sa-uz-na-svet-cez-azurove-okno#comments Tue, 30 Sep 2008 19:13:15 +0000 Izabela 13 at http://www.aka-bola-dovolenka.sk Výlet do Bratislavy http://www.aka-bola-dovolenka.sk/sato/vylet-do-bratislavy <p>Tulip&aacute;ny pri Dunaji.</p> <p><a href="http://www.aka-bola-dovolenka.sk/sato/vylet-do-bratislavy"><img height="188" alt="" width="600" src="/system/files/u1/Tulipany.jpg" /></a></p> <p><a href="http://www.aka-bola-dovolenka.sk/sato/vylet-do-bratislavy" target="_blank">čítať viac</a></p> http://www.aka-bola-dovolenka.sk/sato/vylet-do-bratislavy#comments Sat, 20 Sep 2008 19:30:08 +0000 Sato 10 at http://www.aka-bola-dovolenka.sk www. AKA-bola-DOVOLENKA .sk http://www.aka-bola-dovolenka.sk/moderator/www-aka-bola-dovolenka-sk <div class="content"> <p>ďakujeme že ste nav&scaron;t&iacute;vili nov&uacute;, pr&aacute;ve budovan&uacute; str&aacute;nku <a title="www.aka-bola-dovolenka.sk" href="../../../../">www.aka-bola-dovolenka.sk</a> .</p> <p>Na t&yacute;chto str&aacute;nkach sa m&ocirc;žete podeliť o Va&scaron;e z&aacute;žitky z ciest a dovoleniek, pr&iacute;behy, fotografie, hodnotenie destin&aacute;ci&iacute;, hotelov &hellip;.</p> <p><a href="http://www.aka-bola-dovolenka.sk/moderator/www-aka-bola-dovolenka-sk"><img height="188" alt="Palmy" width="600" src="/system/files/u1/Palmy_1.jpg" /></a></p> </div><p><a href="http://www.aka-bola-dovolenka.sk/moderator/www-aka-bola-dovolenka-sk" target="_blank">čítať viac</a></p> http://www.aka-bola-dovolenka.sk/moderator/www-aka-bola-dovolenka-sk#comments Thu, 18 Sep 2008 09:02:22 +0000 moderator 16 at http://www.aka-bola-dovolenka.sk